Restricții impuse până la sfârșitul lunii, la Prefectură și serviciile din subordine

0
258

În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, în scopul asigurării securității și sănătății angajaților în derularea activităților curente, s-au luat următoarele măsuri necesare în scop preventiv:

În perioada 11- 31 martie 2020 se suspendă audiențele în cadrul Instituției Prefectului Județul Giurgiu.

În perioada 11- 31 martie 2020 se suspendă activitatea de relații cu publicul în cadrul Instituției Prefectului Județul Giurgiu.

Activitatea de relații cu publicul se va desfășura exclusiv prin telefon, fax, poștă,  poștă electronică, la următoarele contacte: telefon 0246213999 fax 0246 214 263 email secretariat1@prefecturagiurgiu.ro, petitii@prefecturagiurgiu.ro  site-ul instituției https://gr.prefectura.mai.ro și prin poștă pe adresa mun.Giurgiu str.București nr.10, jud.Giurgiu cod poștal 080045.

În perioada 11-31 martie 2020 cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări și permise de conducere adresate Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, se depun exclusiv în baza unei programări online.

Programările online vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro , secțiunea Programări online.

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.

Toate persoanele care sunt programate trebuie să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

În perioada 11-31.03.2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line.Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

Toate persoanele care sunt programate trebuie să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original.

Ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original. Cetățenii pot să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA.

Începând  cu data de 12.03.2020 până în 31.03.2020 cererile de furnizare de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, însoțite de documentele aferente, pot fi depuse atât personal, cât și prin reprezentant legal sau convențional, la ghișeul de Relații cu publicul  numai pe baza unei programări on-line valabile. Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. Acest tip de solicitări pot fi transmise și prin servicii de curierat.

Accesul în locație în vederea depunerii cererilor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali sau convenționali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.

Toate persoanele care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Ridicarea documentelor, accesul în locație se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original. 

Persoanele care solicită servicii privind apostilarea actelor și persoanele care solicită operațiuni care nu regăsesc la secțiunea online al DRPCIV sunt obligate să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane din incintă (curte și clădire).

Persoanele care intră în incinta Instituției Prefectului Județul Giurgiu  sunt obligate să folosească dezinfectantul pentru mâini aflat în spațiul special amenajat.

Persoanele care solicită eliberarea apostilei și și persoanele care solicită operațiuni care nu regăsesc la secțiunea online al DRPCIV sunt obligate să completeze o declarație pe propria răspundere.

Se interzice staționarea în incinta (curte și clădire) mai mult timp decât este necesar pentru depunerea/ridicarea documentelor.

Accesul persoanelor în sediul serviciilor publice comunitare este permis cu 5 minute înaintea orei stabilite prin programarea online.

În procedura de examinare a aptitudinilor practice pentru obținerea permisului de conducere, la finalizarea traseului, se va dezinfecta suprafața expusă – mâner ușă, suport susținere, volan a mașinilor folosite pentru proba practică.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi adaptate și prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.