Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Giurgiu, din data de 28 februarie – 2023, ora 11:00

0
705

Aprobarea procesului – verbal al ședinței anterioare, din data de 23.02.2023.

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.53/15.02.2023 privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „Campus Politehnic Regional pentru învățământ dual Giurgiu” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării prin Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR – IV – C15 – 2022 – I 6:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și priva          

Redactat: secretar general – LILIANA BĂICEANU