Proiectul ordinii de zi a Ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din 18 noiembrie 2021

0
264

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2021

 Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 03 noiembrie 2021.

PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului real, tehnologic și optimizat al SACET Giurgiu, respectiv a pierderilor tehnologice, utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, pentru anul 2019:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.390/28.10.2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.227/19.06.2021:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania, în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindei”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Sala de sport și Internatul Colegiului Național „Ion Maiorescu”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetic și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetic Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetic și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice – Sala de sport și Internatul Colegiului Național „Ion Maiorescu”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. ȘI MUNICIPIUL GIURGIU :

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină.

           (Jurnal)