Proiect de lege: Închisoare de până la 10 ani pentru cei care promovează doctrine antițiganiste

0
249

Mai mulți deputați PSD și minorități au depus, în Parlament, un proiect legislativ care prevede stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antițiganismului, mai exact pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 10 ani.

„Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antițiganismului. Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antițiganiste se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de știri și informații, materiale antițiganiste constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antițiganiste se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antițiganiste”, prevede proiectul legislativ.

Totodată, „nu constituie infracțiune dacă vânzarea de simboluri antițiganiste este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public”.

„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antițiganist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup„, se mai arată în proiectul de lege depus de mai mulți deputați PSD și minorități.

Inițiatorii motivează că această propunere legislativă este necesară deoarece doctrinele anti-rrome nu au putut fi combătute prin actuala legislație.

Necesitatea adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri pentru prevenirea și combaterea antițiganismului decurge și din faptul că propagarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor anti-rrome, stereotipurilor și prejudecăților față de rromi, precum și a simbolurilor sau materialelor anti-rrome, în special pe internet și prin intermediul retelelor de socializare, nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative aflate la dispoziție în prezent.

În același timp, promovarea luptei impotriva antițiganismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de luptă împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc. Este important de menționat că în 2019 se împlinesc 81 de ani de la introducerea în România a legilor rasiale, care au constituit catalizatorul Holocaustului pe teritoriul românesc, iar adoptarea legii menționate anterior ‘va reprezenta atât un instrument legislativ esențial, cât și o expresie a puternicului angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor formelor de manifestare ale acestei percepții, bazată pe ura împotriva rromilor’, de lupta împotriva ‘intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei’, iar prestigiul României va fi puternic consolidat în plan internațional”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Termenul de „antițiganism” se referă la discriminarea persoanelor de etnie rromă.

„Desi termenul constată o recunoaștere instituțională în creștere, nu există încă o înțelegere comună a naturii și implicațiilor sale. Antițiganismul este adesea folosit într-un sens restrâns pentru a indica atitudinea anti-rromă sau exprimarea stereotipurilor negative în sfera publică sau discursul de ură. Cu toate acestea, antițiganismul dă naștere unui spectru mult mai larg de expresii și practici discriminatorii, inclusiv multe manifestări implicite sau ascunse. Antițiganismul nu se referă numai la ceea ce se spune, ci și la ceea ce se face și la ce nu se face. Pentru a recunoaște impactul său complet, o înțelegere mai precisă este crucială”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, ca primă Camera sesizată, Camera Deputaților fiind decizională.