Atenție ȘOMERI! Programe de formare profesională organizate de A.J.O.F.M. Giurgiu !

0
400

la-capitolul-somaj--suntem-mai-buni-ca-europeniiPentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu organizează programe  de formare profesională care contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în scopul asigurării mobilităţi şi reintegrării pe piaţa muncii.

În perioada 01 ianuarie – 08 iunie 2016 au fost organizate un numar de 7 programe  de formare profesionala (comunicare in limba engleza, inspector resurse umane si operator introducere validare prelucrare date, lucrator in comert, lucrator in structuri pentru constructii) la care au fost cuprinse 93 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

În anul 2016, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu are prevazut in Planul judetean de formare profesionala organizarea unui numar de 50 de programe de formare profesională la care vor participa aproximativ 700 persoane.

Şomerii din judeţul Giurgiu pot urma gratuit următoarele programe de formare care au ca scop iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă,astfel:

 1.Cursuri de iniţiere – contabil;

2.Cursuri de re/calificare în meseriile de: agent de securitate; baby sitter; bucătar; cofetar; comerciant vanzatori marfuri alimentare; confectioner asamblor articole din textile; cosmetician; dulgher tamplar parchetar; electrician constructor;  frizer; frizer coafor manichiurist pedichiurist; infirmiera; instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze; îngrijitor batrani la domiciliu; lucrător în structuri pentru construcţii; lucrător în comerţ; lucrator in cultura plantelor; macelar; manichiurist pedichiurist;  masinist utilaje cale si terasamente; mecanic auto; ospătar (vânzător) în unităţi de alimentaţie; patiser si sudor .

  1. Cursuri de perfecţionare –inspector în domeniul securităţii şi sănătătii în muncă; formator.
  2. Cursuri de specializare – barman preparator  şi stivuitor.

 Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente: -actul de identitate, în original şi copie; -certificat de casatorie, in original si copie (daca este cazul); -certificat de naştere, în original şi copie; – actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie; – actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice; – cerere de înscriere la programul de formare profesională;- recomandare din partea compartimentului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii privind înscrierile la cursurile de formare profesională se obţin la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu,  strada Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin,  telefon 0246/230613.

(BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU)