Unităţile administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri sau emite dispoziții pentru acordarea de ajutoare lunare pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti net lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziţia primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.

La articolul 12 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: “m) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile art. 121.”

Ajutoarele lunare se acordă în funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.

Pentru familiile şi persoanele singure, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

(Jurnal)