PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU: Propuneri privind suplimentarea ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare nr. 54.440/14.06.2023  –  din data de 15 iunie 2023

0
773

                 

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr.174/14.06.2023 privind aprobarea valorii actualizate a Devizului general la faza DALI și a valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138712:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.175/14.06.2023 privind aprobarea valorii actualizate a Devizului general la faza DALI și a valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138713:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                  Redactat – SECRETAR GENERAL MUNICIPIU: LILIANA BĂICEANU