Care sunt stațiunile cele mai solicitate, Casei județene de Pensii Giurgiu. Ce trebuie să cuprindă o cerere și la cât ajunge contribuția personală…

0
1314

Conform unui comunicat de presă până la data de 7 iunie 2023, la nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu, au fost depuse 1645 cereri, majoritatea (circa 80%) fiind pentru perioada: mai-septembrie 2023.

Pentru seria VII-a au fost alocate de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), un număr de 95 locuri din care s-au repartizat până acum 89 locuri. Pentru cele 18 serii au fost repartizate un număr de 966 de locuri.

De precizat că durata sejurului/seriei este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.

După cum ne spunea chiar directorul CNPP, Marian Cătălin Dumitru,  cererile se depun cu cel puțin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul de tratament. Pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (față-verso) și să fie însoțită de toate documentele justificative, solicitate.

     Foto: Directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu – Marian Cătălin DUMITRU 

Se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii din mai multe luni, precizând că cererea va fi luată în considerare la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie.

Cererea poate cuprinde și informații despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri, și cu care titularul dorește să meargă în aceeași stațiune și în aceeași perioadă.

În cursul unui an calendaristic, persoanei îndreptățite i se poate elibera un singur bilet de tratament. Solicitantul poate opta pentru cel mult 3 stațiuni. Răspunderea pentru modul de completare și corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

Directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu ne mai preciza că cererile și documentele aferente (copie BI/CI) se pot transmite prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Judetene de Pensii Giurgiu.

Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament.

În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este  de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

În cazul salariaților, care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția, venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletului de tratament balnear.

Cei al căror venit depășește salariul mediu brut pe economie, achită prețul integral al biletului.

Reamintim că, în situatia neridicării biletului de tratament, repartizat potrivit actualelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectiva sau dupa caz, la cerere, pentru o alta serie – ne mai spunea Marian Cătălin Dumitru, care menționa și faptul că  ”refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv”.

Precizăm faptul că, cele mai multe solicitări ale cetățenilor giurgiuveni sunt pentru următoarele stațiuni: Căciulata,  Olănești, Sovata, Băile Herculane,  Mangalia, Techirghiol, Govora, Eforie Nord, Neptun, Covasna, Sărata – Monteoru, Vatra Dornei, Băile Felix, Slănic Moldova, Geoagiu Băi.

Pentru seria VII cu data de intrare în stațiune 07.06.2023-10.06.2023 au fost alocate 95 locuri, din care 14 locuri gratuite.

Referitor la data de la care se acordă drepturile ce decurg din calitatea stabilită în temeiul art.3 ^1 din O.G.nr.105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv atât indemnizația lunară, cât și facilitățile, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2024.

 (Jurnal)