Proiectul Ordinii de zi a ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI GIURGIU  din data de 15 iunie 2023

0
632

          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.526/13.06.2023

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr.171/12.06.2023 privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal pentru două suprafețe de teren situate în strada Gloriei, proprietate privată a Municipiului Giurgiu, identificate cu nr. cadastral 34031 și 34032:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.172/13.06.2023 privind aprobarea valorii actualizate a Devizului general la faza DALI și a valorii actualizate a proiectului cu titlul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138711:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.173/13.06.2023 privind aprobarea valorii actualizate a Devizului general la faza DALI și a valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138710:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

P R I M A R:  ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                               Redactat – SECRETAR GENERAL:  LILIANA BĂICEANU