Primăria Giurgiu: Începe realizarea proiectului de amenajare a unui parc public în CARTIERUL ISTRU 

0
2576

Astăzi 10 aprilie 2023, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu,  împreună cu echipa de implementare din cadrul Direcției Programe, constructorul, proiectantul și alți factori implicați au dat ordinul de începere pentru proiectul ce vizează amenajarea unui parc public în cartierul Istru.

Astfel, Primăria Municipiului Giurgiu implementează proiectul Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru – zona Locuințe Sociale, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de Investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Conform documentației tehnico-economice, prin proiect vor fi realizate spații verzi, amenajare parc public și parc ce va avea dotări pentru locul de joacă și loc de fitness, dotare cu echipamente de joacă, acoperire perimetru destinate copiilor cu suprafață  antitraumă compactă, uniformă, plană, fără întreruperi, realizarea unei alei pietonale din dalaj din beton cu aspect din granit, împrejmuirea locului de joacă și cel de fitness, precum și întreg parcul, montarea unor bănci cu structură metalică și plasarea de stâlpi din aluminiu.

Principalul rezultat așteptat în urma implementării acestui proiect îl constituie îmbunătățirea condițiilor spațiilor exterioare, diminuarea nivelului de poluare și de zgomot emis de calea ferată din apropiere și creșterea incluziunii sociale.

Termenul de finalizare al proiectului este 30 septembrie 2023, iar valoarea totală a contractului de finanțare este de aproximativ 700.000 de lei.

(Jurnal)

Sursă: Primăria Giurgiu