Așa cum reiese din datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în momentul de față, activitatea de cadastrare gratuită din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) se desfășoară în mii de localități din țara noastră.

Prin PNCCF, autoritățile își propun ca, până în 2023, toate terenurile și clădirile din țara noastră să fie cadastrate gratuit.

În acest sens, Primăria Frătești împreună cu ANCPI vor începe un program în care fiecare proprietate va beneficia de Carte Funciară și va fi intabulată gratuit, în cadastrul general.

Acest program este adresat proprietarilor de terenuri intravilan și extravilan.

Cetățenii sunt rugați să pună la dispoziția primăriei, persoanelor desemnate, documentele solicitate și să permită accesul persoanelor specializate, pentru măsurători.

În acest sens, vom începe o campanie de informare a cetățenilor, în data de 23 iulie, ora 10:00, la căminul cultural Frătești” – transmite Primăria comunei Frătești, tuturor locuitorilor comunei.

(Jurnal)