Miercuri, 20 iulie 2022, candidații înscriși la examenul național de definitivat în învățământ – sesiunea 2022 vor susține proba scrisă a acestui examen. 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu vine cu informații utile pentru toți cei care vor susține mâine această probă, după cum urmează:

1. Centrul de examen pentru susținerea examenului național de definitivare este Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” din municipiul Giurgiu, str. 23 August nr. 9.

2. Suținerea probei scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie 2022, începând cu ora 9:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

3. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe la intrarea destinată elevilor, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, sau în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

4. Repartizarea pe săli a candidaților care îndeplinesc condițiile de a participa la proba scrisă este conform linkului anexat mai jos:

Repartizarea candidatilor pe sali

Precizăm următoarele:
• sala nr. 1, sala nr. 2, sala nr. 3 și sala de bagaje sunt la parterul clădirii;
• sala nr. 4, sala nr. 5, sala nr. 6, sala nr. 7 sunt la etajul I.

Vă comunicăm liniile telefonice (gratuite) în perioada desfășurării probei scrise la examenul de definitivat 2022 este:

– Linia TELVERDE – M.E.: 0800801100, în intervalul orar 8.00 – 16.00
– Linia TELVERDE – I.S.J. Giurgiu: 0800816246

 

De reținut și următorul lucru: contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie a.c. până la ora 20:00 și 28 iulie a.c. până la ora 12:00.
În contestație, candidatul trebuie să precizeze următoarele informații:

• Numele, inițiala tatălui și prenumele
• Codul numeric personal
• Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
• Disciplina la care a susținut examenul
• Nota contestată

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

De asemenea, contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin e-mail la adresa definitivatgr2022@gmail.com.

(Jurnal)