Plata cu ora 2021 în sistemul de învățământ

0
469

Vă prezentăm în rândurile de mai jos, calendarul și metodologia pentru plata cu ora în învățământ ( 2021), date oferite de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. 

Calendar plata cu ora:

1) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

  1. a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plata cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare și susținerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plata cu ora;

Perioada: 26-27 august 2021.

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

  1. b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora, personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obținute la interviu, dacă este cazul;

Termen: 30 august 2021

  1. c) transmiterea la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora și a rezultatelor obținute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioada determinată în aceeași unitate de învățământ și depunerea acestuia la inspectoratele școlare;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2021

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 1-3 septembrie 2021

(Jurnal)