Direcţia pentru Agricultură Giurgiu a primit înştiinţări privind suprafeţele de culturi calamitate de la un număr de zece primării din județ.

Fermieri persoane fizice sau juridice au depus înștiințări cu privire la pierderile produse culturilor agricole de calamitățile naturale, în urma fenomenului meteorologic SECETĂ PEDOLOGICĂ.

A fost necesară modificarea termenelor de depunere de către utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele APIA, a înștiințărilor scrise care stau la baza înființării Comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la nivelul culturilor agricole, precum și a măsurilor și acțiunilor subsecvente și a termenelor stabilite pentru acestea.

„Pentru culturile din anul 2022depunerea înștiințărilor scrise, de către utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate foarte grav, se poate realiza până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole”, ne preciza Petra Ochișor, director al DAJ Giurgiu.

Procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

La nivelul județului s-au stabilit 5 comisii care efectuează verificări și evaluează suprafețele calamitate.

Fermierii giurgiuveni au depus cereri pentru suprafețe cultivate cu porumb, floarea soarelui și soia”, ne mai preciza Petra Ochișor.

Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 30 august 2022 inclusiv, pentru culturile înființate în toamna anului 2021 și până cel târziu la data de 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

Așadar mai aveți termen până la 1 august inclusiv pentru a vă adresa primăriilor pe raza căruia aveți terenul agricol și a le depune pentru a primi despăguri provocate de seceta care a produs nenumărate pierderi culturilor agricole.

(Ana Magheru)