Ordinul de protecție a victimelor violenței în familie poate fi stabilit până la 12 luni! El poate fi dispus și de Poliție, provizoriu, pe o perioadă de 5 cinci zile!

0
401

A fost promulgat Ordinul de protecţie pentru victimele violenţei în familie, ce a fost stabilit până la o perioadă de 12 luni. 

Până în prezent, durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabilea de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. De precizat însă că împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionată a executării.

Violența domestică, în creștere…

Peste 5000 de ordine de protecție provizorii, au fost emise  în doar cinci luni în România.  Statisticile arată că infracțiunea „lovire sau alte violențe”  are cea mai mare pondere, 62% (13.808 fapte), urmată de ,,amenințarea” – 12% (2.650 de fapte), „abandonul de familie” – 10% (2.121 de fapte), „nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție” – 7% (1.658 de fapte) și „nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului” – 4% (805 fapte), acestea, împreună, reprezentând 95% din total.

“Violența domestică” va însemna toate acțiunile de violentă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii sau actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu victima.

În ceea ce privește nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 1.658 de infracțiuni, cu 34% mai multe față de perioada similară a anului 2022.

Ordinul de protecţie reprezintă hotărârea emisă de instanţa de judecată prin care aceasta dispune, la solicitarea unei persoane a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Ordinul de protecție poate fi dispus și de Poliție, provizoriu, pe o perioadă de cinci zile.

Perioada de 5 zile prevăzută la art. 31 alin. (1) se calculează pe ore, adică are o durată de 120 de ore, şi începe să curgă de la momentul la care s-a emis ordinul de protecţie provizoriu.

(Jurnal)