Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 09 noiembrie 2022

0
279

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 09 noiembrie 2022

I.PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.397/08.11.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.398/08.11.2022 privind suplimentarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.395/07.11.2022 privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu, cu ocazia manifestărilor dedicate „Zilei Naționale a României”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.396/08.11.2022 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.280/18.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în municipiul Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/C3/S/I.1.A”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

(Primăria municipiului Giurgiu)