Conform datelor publicate recent de către Institutul Național de Statistică, numărul mediu de pensionari în primul trimestru al acestui an s-a ridicat la 5,13 milioane persoane, în scădere cu 7.000 persoane față de trimestrul precedent, în timp ce pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.423 lei, în creștere cu 0,8% față de trimestrul precedent.

”În trimestrul I 2020: numărul mediu de pensionari a fost de 5,133 milioane persoane, în scădere cu 7.000 persoane față de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,67 milioane persoane, în creștere cu o mie persoane față de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.-plătite de casele de pensii) a fost de 1.423 lei, în creștere cu 0,8% față de trimestrul precedent”, arată INS.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.374 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit și contribuția de asigurări sociale de sănătate) și câștigul salarial mediu net a fost de 50,8% (comparativ cu 51,1% în trimestrul precedent).

În primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 47.000 persoane.

În trimestrul I 2020, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭele Botoṣani ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 730 de lei (1.095 lei în judeţul Botoṣani, 1.120 lei în judeṭul Vrancea faţă de 1.825 lei în judeṭul Hunedoara, 1.738 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1.635 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul I 2020, a fost de 966.400 persoane, din care: 803.600 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,2% din totalul pensionarilor din această categorie; 159.500 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,4% din totalul acestora; 3.300 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,9% din totalul acestei categorii.

La Giurgiu, situația nu diferă cu mult față de situația generală prezentată de către INS. Astfel, datele furnizate de către conducerea Casei Județene de Pensii arată astfel: la acest moment, în județul nostru sunt 69.800 de pensionari și aproximativ 37.000 de persoane salariate. Dintre cei aproape 70.000 de pensionari giurgiuveni, cea mai mare pondere (circa 95%) o reprezintă pensionarii de stat (54.000 de persoane: 39.509 pensionari la limită de vârstă, 71 de persoane ieșite anticipat la pensie, 800 – pensie anticipată parțială, 5400 de persoane beneficiare de pensie de invaliditate și 8252 de beneficiari ai pensiei de urmaș). Acestora li se adaugă 6950 de pensionari agricultori, precum și 5.756 de beneficiari ai indemnizațiilor speciale. În cazul beneficiarilor de indemnizații speciale, cea mai mare valoare medie a venitului  o au cei proveniți din rândul magistraților (circa 13.000 de lei), urmați de personalul aeronautic (11.000 lei) și parlamentari (3890 de lei).

În aceste condiții, mai precizau reprezentanții Casei Județene de Pensii Giurgiu, valoarea medie a pensiei în județul nostru este de aproximativ 1200 de lei.

(Jurnal)