Modernizarea porturilor Dunărene aflate în administrarea CN APDF SA Giurgiu

0
157

APDF-calendare-si-agendeDezvoltarea economică, în ansamblu, creşterea schimburilor comerciale şi mai ales trecerea ţărilor est europene la economia de piaţă şi integrarea acestora, printre care şi România în Comunitatea Europeană, impune cu necesitate dezvoltarea infrastructurii transporturilor. Datorită costului redus al transportului pe apă în comparaţie cu alte mijloace de transport, ţările ce dispun de fluvii şi canale navigabile folosesc din plin aceste căi de transport.

Astfel în perioada de finanţare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare Compania, Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu), are în vedere implementarea unor proiecte privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare, după cum urmează: „D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – Deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime” – Port Giurgiu, „ Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara reţelei TEN-T „ – Port Corabia, “Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”, „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara reţelei TEN-T„ – Port Bechet.

În cadrul acestor proiecte se vizează a fi realizate lucrări de infrastructură portuară de refacere şi extindere a cheurilor, de reabilitare a danelor, accesorii de acostare la fiecare dană, lucrări de instalaţii şi alimentare cu apă.

Prin reabilitarea infrastructurii în aceste porturi şi aducerea acestora la parametrii tehnico-funcţionali ai altor porturi aflate în state membre ale UE, se vor relansa activităţile portuare şi comerciale în zonă, contribuind astfel la dezvoltarea regională.

Precizăm că proiectele reamintite mai sus sunt incluse în Master Planul General de Transport al României, document strategic de dezvoltare a infrastructurii naţionale de transport. Master Planul General de Transport al României va contribui semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a României pe termen lung, prin creşterea conectivităţii intermodale (legături create prin combinarea tuturor modurilor de transport) între regiuni, accesul populaţiei şi al mediului de afaceri la reţeaua de transport şi susţinerea dezvoltării regiunilor cu potenţial de creştere economică.

Jurnal