Cu câteva luni în urmă imediat ce o parte dintre șefii posturilor comunale din Poliția județului Giurgiu au fost dislocați din funcții și mutați în alte zone, imediat  a apărut și reacția de nemulțumire a primarilor din localitățile respective cât și a cetățenilor  din cadrul acelor comunități.

Evident că în urma sesizărilor acestora am înaintat o adresă către Inspectoratul județean de Poliției Giurgiu în care solicitam printre altele să ni se comunice care sunt motivele acestor măsuri amintite mai sus.

În urma acestui demers  iată ce răspuns am primit: (…) Modificările survenite în dinamica de personal la nivelul Inspectoratului, în speță la nivelul posturilor de poliție comunale, au ca principal motiv încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie a personalului cu experiență , precum și complexitatea situației operative existentă în mediul rural, rezultată din statistici, coroborate cu nivelul de profesionalism și pregătire ale agenților încadrați din sursă externă, fapt ce a impus adoptarea unei politici de personal în scopul organizării, planificării, coordonării și controlului activității desfășurate la posturile de poliție comunale prin împuternicirea sau mutarea unor polițiști cu experiență. Menționăm că, aceste modificări ale raporturilor de serviciu se efectuează permanent la nivelul tuturor posturilor de poliție comunale, în funcție de evoluția dinamicii de personal.

În contrareplică  o serie de primari și cetățeni  de localități în care posturile de poliție au suferit  astfel de măsuri, fără a se îndoi de deciziile  luate la nivelul Inspectoratului de Poliție Giurgiu,  au obiectat totuși faptul că în anumite zone, locul unor polițiști ce căpătaseră  notorietate și în același timp stima cetățenilor , au fost numite persoane care nu dovedesc deloc o pregătire deosebită.

Ei mai spun că la schimbarea din funcții ale unor polițiști de comună ar trebui să se țină seama și de părerea localnicilor atâta timp cât polițistul se află în slujba cetățeanului și nu exclusiv în cea a șefilor ierarhici cum pare să se întâmple  în această situație. Ba mai mult decât atât sunt voci care susțin că: ” unii dintre noii șefi numiți la posturile din mediul rural au ca sarcină supravegherea politică a unor primari de comună care au  devenit incomozi!”

Fără a comenta toate aceste speculații recunoaștem însă că răspunsul reprezentanților Inspectoratului nu ne-a mulțumit nici pe noi prin prisma faptului cât cetățenii din comunele în care s-au produs aceste înlocuiri se simt frustrați și totodată tot mai neluați în seamă atunci când vine vorba de luarea unor decizii în cadrul comunității în care conviețuiesc.

(Jurnal)