Lucrările de cadastru și carte funciară sunt în plină desfășurare în comuna Slobozia

0
368

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu anunța în urmă cu două luni de zile despre începerea lucrărilor de cadastru în șapte comune din județul Giurgiu, printre care și comuna Slobozia.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru toți cetățenii, fiind finanțate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică
Proiectul este menit să contribuie la asigurarea securității juridice și transparenței drepturilor reale asupra proprietăților imobiliare din mediul rural, care vor fi înscrise gratuit pentru cetăţeni în cadastru și cartea funciară.

Toate imobilele vor avea o referință spațială absolută pe harta cadastrală și nu vor mai exista suprapuneri ale imobilelor, ceea ce va contribui la îmbunătățirea eficienței şi a transparenței tranzacțiilor pe piața imobiliară, stimularea consolidării terenurilor agricole, atragerea unor noi investiții în infrastructură și va oferi posibilitatea unei utilizări la
scară mai largă și mai eficientă a fondurilor UE în România.

Primarul comunei Slobozia, Florin Gheonu ne spunea că „la acest moment se efectuează măsurătorile de teren intravilan, urmând cele pentru suprafețele extravilane pentru o suprafață totală de 5,783 de hectare”.

Finalizarea realizării lucrărilor de cadastru este estimată a se realiza în cursul anului viitor, conform declarației edilului giurgiuvean.

(Jurnal)