Întreaga noastră prețuire, alături de cele mai sincere urări de sănătate, bucurii duhovnicești întru neostenită slujire și rodnică păstorire, toată considerația, de ziua de naștere a ÎPS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, un ierarh care se bucură de o prodigioasă activitate pusă în slujba noastră, a tuturor, într-o de Dumnezeu binecuvântată Eparhie.

Acest moment aniversar serbat de Preasfinţia Sa este încărcat de semnificaţii, este un timp al reflecţiei şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuare a misiunii Sale arhiereşti în eparhia pe care cu părintească dragoste şi înţelepciune o păstoreşte.

Timpul în care s-a aflat în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor îl recomandă ca fiind un ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative a Eparhiei Giurgiului.

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiecare zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască.

De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru. La sărbătorirea zilei de naştere a Preasfinţiei Voastre, Vă adresăm urări de sănătate, ani îndelungaţi şi bucurie duhovnicească, rugând pe Dumnezeu să Vă dăruiască din belşug milă, har şi ajutor în slujirea de arhipăstor la care V-a chemat!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani ÎPS AMBROZIE – Episcop al Giurgiului!

 

(Jurnal giurgiuvean)