Inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Ion GHIMPEȚEANU, menționează direcțiile strategice ale instituției, pentru accesul tinerilor la o educație de calitate

0
591

Într-un dialog avut cu prof. Ion Ghimpețeanu – inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu –  acesta menționa că o prioritate a instituției  este cea de a asigura permanentul acces la o educație de calitate tuturor beneficiarilor direcți și totodată aceea a-și  dezvoltea capacitatea instituțională și administrativă prin  atragerea de  fonduri europene. 

 În acest sens,  mai preciza inspectorul general, Inspectoratul  își centrează demersurile strategice pe următoarele direcții:

Dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori, prin dezvoltarea unor programe suport de educație, ca alternativă la învățământul formal, în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenele naționale; reintegrare în sistemul de educație a celor care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea de programe ”A doua șansă”;  profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de competență, prin activități de formare și dezvoltare profesională; furnizare de servicii integrate de educație și consiliere, pentru a asigura cadrul de prevenție și susținere a elevilor în risc de părărsire timpurie a școlii și nu în ultimul rând  asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în cadrul școlii și în afara ei.

        ” În prezent, în unitățile de învățământ din județul Giurgiu se află în implementare o serie de proiecte cu finanțare europeană: proiecte Erasmus+, proiecte prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și prin  Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Acestea urmăresc o serie de lucruri extrem de importante pe care vi le voi enumera: 

  • În primul rând elevii să beneficieze de programe educaționale care să le crească motivația și performanțele școlare;

  • profesorii să aibă oportunități cât mai diverse de dezvoltare profesională;

  • riscurile și cazurile de abandon școlar să se reducă cât mai mult posibil;

  • părinții elevilor să fie informați, sprijiniți și consiliați în problemele cu care se confruntă;

  • unitățile școlare să-și modernizeze resursele didactico-materiale la standarde ultramoderne;

  • comunitatea să beneficieze de creșterea nivelului de performanță și a standardelor de educație.

Inspectorul general,  Ion Ghimpețeanu, sublinia faptul că numai prin realizarea acestor deziderate educația în județul nostru își va mări gradul de eficacitate, oferind pe viitor, rezultatele așteptate. 

(Jurnal)