Comunicat de presă privind
rezultatele obținute de candidații din județul Giurgiu
la examenul național pentru definitivare în învățământ
(sesiunea 2021) – înainte de contestații

Procentajul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 57,84%.

Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 21 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 59 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 102 de candidați (95,68%). Dintre aceștia, 9 candidați s-au retras.
Astfel, din totalul celor 102 de candidaţi cu lucrări evaluate, 59 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. La nivelul județului Giurgiu nu au existat candidați cu media 10.
7 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 36 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 7 candidați.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun astăzi, 21 iulie până la ora 20 și joi, 22 iulie, în intervalul orar 8,00-12,00, la centrul de examen de la Colegiul Național «Ion Maiorescu».

Contestațiile se pot transmite prin fax la nr. 0246.215.503 sau prin e-mail la adresa: contestatiidefinitivat2021@gmail.com.
Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare în dosarul de presă (link edu.ro)”.

(Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu)