„Proprietarii a circa 25.000 de imobile din cinci comune din județul Giurgiu vor beneficia de înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor sunt gratuite pentru cetățeni și sunt realizate prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Licitația organizată de ANCPI pentru înscrierea proprietăților din cinci unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Giurgiu în evidențele de cadastru și carte funciară a fost finalizată. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu și prestatorii declarați câștigători vor începe, în curând, lucrările de cadastru general. Acestea vizează o suprafață totală de 43708 de hectare și un număr de aproximativ 25.000 de imobile. Primele comune din județul Giurgiu care vor fi cadastrate integral din bani europeni sunt: Băneasa, Bucşani, Comana, Frăteşti, Prundu.

Până în prezent, în județul Giurgiu, au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 16.825 de imobile, cu suprafața totală de 9779.79 ha. Lucrările au fost finanțate din veniturile proprii al ANCPI, prin PNCCF.

PNCCF se derulează în perioada 2015-2023, este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile și din bugetul UAT-urilor (cofinanțare). Programul are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Principalele etape de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:

-înştiinţarea proprietarilor prin campania de informare publică,

-identificarea limitelor administrative,

-stabilirea sectoarelor cadastrale,

-identificarea amplasamentelor imobilelor,

-identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători, precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora,

-sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moştenitor,

-actualizarea informaţiilor culese din teren,

-publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale,

-înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor,

-deschiderea noilor cărţi funciare,

-închiderea lucrărilor sistematice de cadastru şi a vechilor evidenţe.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, derulat în perioada 2018-2023, finanțat prin POR 2016-2020 și face obiectul  Axei prioritare 11 „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat. Proiectul vizează cadastrarea integrală a 660 de comune din 40 de județe. Printre acestea se numără și 18 UAT-uri din județul Giurgiu.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro” – comunică Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu.

Persoană de contact:

Mirela-Lorelai DOBRESCU, purtător de cuvânt

Tel.:0721.245.244

E-mail:mirela.dobrescu@ancpi.ro