Informații utile ale ANAF pentru contribuabilii care desfășoară activități liberale

0
240

Agenția de Administrare Fiscală anunță că începând cu data de 01.03.2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridica, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent sunt obligați să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor mai fi luate în considerare.

Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, se găsesc pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

(Jurnal)