Informații privind susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a, la profilul pedagogic ”Nicolae CARTOJAN”, specializările: învățător-educatoare; educator-puericultor

0
225

Informații privind susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare; educator-puericultor SESIUNEA MAI 2022

1)     16-17 mai 2022 – Înscrieri la secretariatul școlii

Acte necesare:

– Fișa de înscriere de la școala generală absolvită (semnată, ștampilată și cu număr de înregistrare;

– Copie Xerox certificat de naștere;

– Copie Xerox carte de identitate;

– Foaie matricolă cu situația școlară la clasele V-VII și sem.I clasa a VIII-a;

– Dosar plic;

– Adeverință de la medicul de familie cu vaccinări și revaccinări;

– Pe adeverință, medicul trebuie să facă mențiunea ,,Apt pentru a susține probe sportive,, 

2)     18-20 mai 2022 – Desfășurarea probelor de aptitudini

Pentru ,,Proba de aptitudini artistice,, candidații trebuie să se prezinte cu următoarele:

– Bloc mare de desen;

– Acuarele și pensule;

– Creion și gumă de șters;

– Vas pentru apă.

3)  Pentru ,,Proba de aptitudini fizice,, candidații trebuie să se prezinte în echipament de sport.

      4)    23 mai 2022 – Afișarea rezultatelor

Miercuri – 18 mai 2022  – ora 9,00 – Aptitudini artistice(Desen)

 ora 12,00 – Aptitudini muzicale

Joi – 19 mai 2022   –  ora 9,00 – Aptitudini fizice (educație fizică)

ora 12,00 – Interviu

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE și EDUCATOR-PUERICULTOR

 1. Proba de aptitudini muzicale

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

a)intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I-VIII;

b)reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice(2-4 măsuri)desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • Auzul muzical;

 • Simțul ritmic;

 • Memoria muzicală;

 • Calitățile vocale.

 1. Proba de aptitudini fizice

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerință de timp(implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • Memorie motrică și coordonare;

 • Starea funcțională a coloanei vertebrale;

 • Funcția normală a sistemului cardio-respirator.

 1. Proba de aptitudini artistice

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt:

 • Receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;

 • Încadrare echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4. Interviu

Proba constă în:

a) Recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie(la alegere);

b) lectură expresivă la prima vedere;

c) participare la o conversație candidat-comisie, pe o temă dată(se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

AptItudinile investigate sunt:

 • Comunicarea;

 • Dicția .

NOTĂ:

1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ,,admis,, sau ,,respins,,!

2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului ,,respins,, la probele de aptitudini;

3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru învățământul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor.

________________________________________________________

GRAFIC SUSȚINERE PROBE DE APTITUDINI:

16-17 MAI 2022  – ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

18 MAI 2022 – APTITUDINI ARTISTICE  (DESEN)      ORA 9,00

APTITUDINI MUZICALE                                               ORA 12,OO

19 MAI 2022  – APTITUDINI FIZICE(ED.FIZICĂ)          ORA 9,00

INTERVIU                                                                       ORA 12,00

23 MAI 2022   – AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

Relații în Str. 23 August, nr. 9, Tel: 0246 / 21 54 01 e-mail: ncartojan@yahoo.com