Încep licitaţiile pentru locurile de parcare. Primii vizaţi, locatarii din zona ANL Portului

2
93

parcari-masini-parcare-300x148Proprietarii de autoturisme care solicită închirierea unui loc de parcare din șos. Portului, bloc 1 ANL PORT sunt așteptați în perioada 03.08.2017 – 25.08.2017 la Direcția Patrimoniu – Compartiment Urmărire Executare Contracte, camera 19 pentru depunerea documentelor necesare procedurii de licitație.

Documentele solicitate sunt următoarele:

1.Cerere tip;

2.Copie act de identitate;

3.Act de proprietate, contract de închiriere avizat de ANAF;

4.Certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societății;

5.Copie certificat de înmatriculare al autoturismului;

6.Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului: contract de leasing;

7.Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local;

8.Document care să ateste înregistrarea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

9.Copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;

10.Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al familiei solicitantului, dacă este cazul;

11.Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;

12.Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;

13.Alte documente după caz.

Reamintim că preţul de pornire al licitaţiei a fost stabilit prin hotărâre de consiliu local, cu circa trei luni în urmă, la 185 de lei/an pentru un loc de parcare de domiciliu. 

„În parcările de domiciliu/reşedinţă sau sediul/punct de lucru se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de autoturisme cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Locurile de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă sau sediul/punct de lucru vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, trasarea, semnalizarea şi numerotarea acestora, prin grija S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.

În parcările de domiciliu/reşedinţă sau sediul/punct de lucru se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cu excepţia persoanelor care deţin garaje.

Pentru un autoturism se poate atribui doar un singur loc de parcare în parcările de reşedinţă din Municipiul Giurgiu.

Deţinerea unui autoturism in proprietate este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de licitaţie privind atribuirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.
Notă: Din categoria „autoturisme” fac parte vehiculele de transport persoane minim două persoane şi maxim cinci persoane, exclusiv autoutilitarele mai mici de 3,5 tone transport marfă.”, se precizează în regulamentul aprobat de aleşii locali în luna februarie a acestui an. 

(Jurnal)

2 COMENTARII

  1. Un autovehicul la prima mana nu are decat talon ,carte de identitate si factura de achizitionare,cine o mai detine.Care din ele este actul de proprietate?
    Lista cu datornici este accesibila de la taxe si impozite Iar ne plimbam 2000 de oameni pt.certificat fiscal?Restul nu o sa aiba parte pt.ca nu sunt suficiente parcari.
    SAU.Daca ai certif.fiscal ,este trecut si nr.de inmatriculare al masinii.De ce mai trebuie copie talon///si asta dovedeste si ca esti proprietar.