În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, împreună cu structurile lor teritoriale, în România au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatații agricole.

Recensământul a avut ca obiectiv asigurarea datelor statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European.

Aproximativ 93% dintre acestea sunt exploatații care utilizează suprafețe agricole și/sau dețin efective de animale sau desfășoară activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară, atât din mediul rural, cât și din mediul urban și pentru care a fost realizat un interviu complet. Pentru restul exploatațiilor agricole vizitate au fost identificate următoarele situații:

– desființată – exploatație agricolă care a fost inclusă în listele de recenzare constituite pe baza informațiilor din Registrul Agricol pentru anul 2019, dar care în timpul colectării datelor pentru anul agricol 2019-2020 nu a mai îndeplinit criteriul de definire a exploatației agricole;

– temporar fără activitate – exploataţie agricolă existentă în listele de recenzare constituite pe baza informațiilor din Registrul Agricol pentru anul 2019, care în anul agricol 2019 – 2020 nu a desfășurat activitate agricolă (nu a utilizat suprafeţe agricole şi/sau nu a deţinut efective de animale);

– alte situații (exploatație agricolă neidentificată, care nu face obiectul recensământului etc.).

Circa 90% dintre exploatațiile agricole pentru care s-a realizat interviu complet sunt exploatații agricole fără personalitate juridică (exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale). – anunță Direcția Județeană pentru Agricultură Giurgiu.

(Jurnal)