În perioada următoare, şomerii din judeţul Giurgiu se pot înscrie la următoarele programe de formare profesională organizate de AJOFM Giurgiu, în meseriile de:

  • agent de securitate; baby sitter; bucătar; cofetar; competenţe cheie în limba romană/competenţe de bază în matematică şi ştiinţe şi tehnologii; electrician constructor; electrician exploatare joasă şi medie tensiune; expert accesare fonduri structurale şi de coeziune; frizer; frizer coafor manichiurist pedichiurist; instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze; infirmieră; îngrijitoare bătrâni la domiciliu; lucrător în alimentaţie; lucrător în comerţ; lucrător instalator pentru construcţii;  lucrător în structuri pentru construcţii; manager proiect; mecanic auto; ospătar; tinichigiu vopsitor auto .

 

Programele de formare contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în scopul asigurării mobilităţi şi reintegrării pe piaţa muncii.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

-actul de identitate, în original şi copie;

-certificat de căsătorie, în original şi copie (dacă este cazul);

-certificat de naştere, în original şi copie;

– actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;

– actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta

este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

– adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.

 

Informaţii privind înscrierile la cursurile de formare profesională se obţin la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu,  strada Bucureşti, bl. 202/5D , mezanin – camera 16,  telefon 0246/230613.