apa-robinetVenim în întâmpinarea cetăţenilor cu noi stipulări legislative care au modificat sau completat Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.

Astfel, operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

– Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în urma efectuării plăţii facturilor restante; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de către utilizator. 

De asemenea, beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să ştie că următoarele fapte constituie contravenţii:

– refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

– orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

– împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate; 

– împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului. 

Toate contravenţiile de mai sus se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

“Apa Service” Giurgiu