Funcţionarii publici scapă de CONFLICTUL DE INTERESE

0
226

155826_1Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege de modificare a Codului penal în sensul desfiinţării noţiunii de conflict de interese pentru funcţionarii publici, aceasta fiind înlocuită cu sintagma „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”.

Conform modificării adoptate, art. 301 din Codul penal nu se va mai numi „Conflictul de interese”, ci „Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. Fapta va fi definită astfel: „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani”.

În forma actuală a Codului penal, conflictul de interese este definit ca fiind „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Dacă parlamentarii nu sesizează Curtea Constituţională pe proiect, acesta va merge la preşedintele Klaus Iohannis. Şeful statului are trei variante: sesizarea CCR, cererea de reexaminare sau promulgarea.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională pe acest proiect, aşa că, în lipsa depunerii unei sesizări la Curtea Constituţională, actul normativ va merge la Preşedinţie, spre promulgare.

Jurnal