Funcţionarii publici ar putea beneficia de un ”spor de condiţii vătămătoare” de până la 15% din salariul de bază

0
98

337445maximFuncţionarii publici ar putea beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, conform proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, publicat luni pe site-ul PSD, conform AGERPRES.

„Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la baza buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens”, se menţionează în proiect.  Acesta mai precizează că funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar, iar cei care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de baza corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se vor numi, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie care să-i asigure cel puţin salariul de bază avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării, iar cei care vor fi redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi. Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale: indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii şi alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.

Aceste drepturi se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

(Jurnal)