Potrivit proiectului de act normativ publicat marţi de Ministerul Finanţelor, fermierii vor fi scutiţi de plata impozitului pentru tractoare, utilaje şi mijloace de transport agricole. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, pentru tractoarele, utilajele agricole şi alte mijloace de transport agricole, „utilizate efectiv în domeniul agricol”, se acordă:

* persoanelor fizice autorizate care obţin venituri din activitatea agricolă;

* persoanelor juridice, numai dacă îndeplinesc cumulativ, două condiţii:

* au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

* au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea unor activităţi agricole.

O altă modificare care-i vizează pe cei din domeniul agricol dă posibilitatea consiliilor locale să majoreze impozitele pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani. Impozitul pe terenul agricol poate fi majorat cu până la 100 lei/ha.         

   (Jurnal)