De luni, 18 mai, cel mai probabil, se va institui, pe teritoriul României, starea de alertă. Pentru o mai bună înțelegere a termenului, dar și a ceea ce se poate și ce nu se poate face în aceste 30 de zile, cât va dura, cel mult, starea de alertă, deputatul liberal Alexandru Andrei a dat o serie de explicații pe pagina sa de socializare. 

„Starea de alertă ce va urma stării de urgență va fi instituită în baza unei legi, adoptate de Guvern și trimise spre dezbatere Parlamentului.
Legea are ca obiect instituirea unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății
Principalele prevederi din proiectul de lege:
– Se instituie obligativitatea purtării măștii în spații comerciale, locul de muncă, spații publice închise și mijloacele de transport în comun;
– Preoții pot efectua slujbe cu respectarea măsurilor de distanțare socială;
– Vor fi permise activitățile de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupune rămânerea clienților în spații. Este vorba, în acest caz, de activități de tip Drive-in, Room-service sau livrare la clienți;
– Se pot suspenda activități de vânzare cu amănuntul și serviciile în centrele comerciale;
– Sunt permise activitățile de vânzare a produselor electronice și electrocasnice dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliu;
– Este permisă activitatea operatorilor economici din centrele comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului. Și aici sunt prevăzute câteva excepții, pentru activitățile de tip curățătorie, cabinete stomatologice, optică medicală și altele;
– În domeniul sănătății, se păstrează prevederea privind ocuparea posturile vacante sau temporar vacante, din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea acestui minister, acestea putând fi ocupate de către personal contractual fără organizarea concursului dacă durata angajării nu depășește perioada stării de alertă;
– Valabilitate a contractelor colective de muncă se prelungește pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia;
– Pentru a asigura organizarea eficientă a activităților de muncă pentru personalul angajat în instituțiile publice centrale și locale, dar și în cadrul companiilor naționale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, care au un număr mai mare de 50 de salariați, se vor organiza programe individualizate de muncă prin care să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă;
– Instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, pe durată determinată de 6 luni;
– Se pot plafona prețurile la medicamente, echipamente de protecție, dezinfectanți;
– În domeniul Tineretului și Sportului, potrivit proiectului privind starea de alertă, sunt reglementate activitățile constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, precum și accesul la bazele sportive;
– În domeniul Culturii, prin ordin al ministrului Culturii și al ministrului Sănătății, pe baza hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt instituite măsurile necesare la nivelul instituțiilor muzeale, al bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și al altor instituții de spectacole și sau concerte;
– În baza proiectului de lege care vizează starea de alertă s-a schimbat regimul contravențiilor, astfel încât regimul juridic al contravențiilor este asimilat și pus în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului numărul 2/ 2001, contextul în care regimul contravențiilor stabilite în baza Ordonanței 1 / 1999 a fost declarată neconstituțională.”

(Jurnal)