Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: „Am solicitat crearea unui statut european al artiștilor”

0
208

Europarlamentarul PNL, Dan Motreanu, a solicitat crearea unui statut european al artiștilor, care să stabilească standarde minime privind condițiile de muncă, contractele, securitatea socială, asigurările de sănătate și de șomaj, sistemul de pensii, impozitarea și mijloacele de reprezentare.

„Pandemia de COVID-19 a avut un efect dramatic asupra sectoarelor culturale și creative, din cauza anulării angajamentelor și a spectacolelor și a închiderii sălilor, expozițiilor și festivalurilor, cu consecințe economice, sociale, culturale și umane de mare amploare.

În timp ce țările UE au implementat măsuri de sprijin financiar fără precedent pentru a redresa principalele sectoare economice, mulți artiști și lucrători din sectoarele culturale și creative se află în continuare într-o situație dificilă, mulți dintre aceștia rămânând fără sursele lor obișnuite de venit.

Pentru a redresa aceasta situație, am votat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg o rezoluție, prin care:

– solicităm Comisiei Europene să ofere artiștilor și lucrătorilor din sectoarele și industriile culturale și creative noi surse de sprijin din fonduri UE, precum: Orizont Europa, Europa Creativă, InvestEU, Europa Digitală, fondurile politicii de coeziune și Mecanismul de redresare și reziliență;

– solicităm crearea un statut european al artiștilor, care să stabilească standarde minime privind condițiile de muncă, contractele, securitatea socială, asigurările de sănătate și de șomaj, sistemul de pensii, impozitarea și mijloacele de reprezentare;

– încurajăm țările UE membre să permită profesioniștilor din domeniul cultural și creativ deducerea fiscală a cheltuielilor legate de activitatea lor artistică, precum și a costurilor aferente echipamentelor sau formării (perfecționare și recalificare);

– solicităm o mai mare sinergie între sectorul cultural și cel educațional și promovarea unei participări mai ample a școlilor și instituțiilor artistice și culturale la activitățile din cadrul programului Erasmus+ și la alte acțiuni din cadrul programelor UE, atât pentru cursanți, cât și pentru profesori;

– invităm Comisia să revizuiască cerințele administrative privind accesul la formare și recunoașterea diplomelor din învățământul artistic, inclusiv formarea profesională și diplomele universitare, în vederea simplificării și unificării accesului la acestea;

– solicităm statelor UE să transpună Directiva (UE) 2019/790 privind drepturile de autor pe piața unică digitală și să garanteze o remunerare echitabilă, adecvată și proporțională a autorilor și artiștilor;

– invităm Comisia să evalueze impactul platformelor de streaming muzical în Europa, pentru a asigura transparența algoritmilor lor de recomandare, întrucât aceștia determină în mare măsură conținutul pe care consumatorii îl ascultă și îl văd în listele de redare”.

(Dan Motreanu – europarlamentar PNL)