Europarlamentarul liberal, Dan MOTREANU: „REPowerEU va reprezenta un nou capitol în Planurile Naționale de Redresare și Reziliență ”

0
185

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European a aprobat miercuri, 6 octombrie, un proiect de aviz referitor la programul REPowerEU (energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă pentru Europa).

REPowerEU va reprezenta un nou capitol în Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR), cu scopul de a consolida autonomia energetică a statelor membre prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și prin sporirea independenței și securității aprovizionării cu energie.

Astfel, partea de granturi din Mecanismul UE de Redresare și Reziliență (MRR) va fi majorată cu 20 miliarde de euro, bani proveniți din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii EU ETS. României îi vor reveni aproximativ 1,4 miliarde de euro conform negocierilor în curs – sub formă de sprijin financiar nerambursabil. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a accesa finanțare din cele 225 miliarde de euro rămase în partea de împrumuturi a MRR.

În plus, Comisia Europeană a propus ca orice stat membru să aibă posibilitatea de a transfera pe bază voluntară către capitolul REPowerEU din PNRR până la 12,5 % din alocarea din fondurile de coeziune și până la 12,5 % din alocarea din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”).

M-am abținut la votul pentru aceste propuneri, considerând ca noile crize cu care se confruntă UE necesită noi surse de finanțare si nu relocarea finanțării din politica agricolă – atât necesară pentru dezvoltarea zonelor rurale.

Prin Capitolul REPowerEU din PNRR, România va putea finanța investiții în: îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice, eficiența energetică a clădirilor, creșterea producției de energie din surse regenerabile, transportul cu emisii zero și a infrastructurii aferente, dar și măsuri pentru combaterea sărăciei energetice prin finanțarea unor scheme de ajutor pentru categoriile defavorizate.

Conform avizului aprobat de Comisia REGI, se va putea aplica o rată de cofinanțare de 100 % pentru cheltuielile pentru „REPowerEU” și pentru sprijinului acordat gospodăriilor vulnerabile și microîntreprinderilor și IMM-urilor începând cu 1 februarie 2022 pentru una sau mai multe axe prioritare din cadrul unui program sprijinit de FEDR, FSE+ sau din Fondul de coeziune.”

(Dan MOTREANU- europarlamentar și vicepreședinte PNL)