Reînscrierea copiilor care merg la grădiniță în acest an și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023 s-a finalizat la data de 16 mai 2022, iar înscrierea copiilor nou-veniți se derulează în perioada 30 mai 2022- 16 iunie, potrivit unei informări de pe pagină Ministerului Educației Naționale.

Etapă de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Pentru a afla toate datele necesare înscrierii copilului în acestă etapă, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu vă pune la dispoziție următorul link pentru a vă informa cât mai bine posibil:

https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/2757/20220531%20-%20Procedura%20informatica%20inscriere%20gradinita%202022-2023.pdf

Vă prezentăm documentele necesare înscrierii:

  • cererea de înscriere;

  • copie certificat de naștere copil;

  • copii CI părinți/tutori/reprezentanți legali;

  • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

  • declarația acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali;

  • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, dacă este cazul

  • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie.

  • adeverința de salariat din partea părinților.

(Jurnal)