Peste 126.000 de absolvenți de liceu sunt înscriși la probele din cadrul BAC 2022, sesiunea iunie-iulie. Sesiunea de Bacalaureat debutează luni, 6 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice. În judeţul Giurgiu, pentru prima probă de evaluare a competențelor la limba și literatura română s-au înscris 890 de elevi, transmite Inspectoratul Şcolar Județean Giurgiu.

Conform calendarului pentru Examenul naţional de Bacalaureat 2022, aprobat prin ordinul de ministru, toate probele de examen se vor desfăşura după cum urmează:

  • 6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

  • 8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

  • 8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;

  • 14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

  • În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video, bnefiind permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face de către doi profesori examinatori pentru fiecare candidat.

Rezultatele nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemenea, rezultatele la competenţele digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene, potrivit Ministerului Educației.

Le urăm și noi multă inspirație tuturor celor care și-au început examenele de maturitate.

(Jurnal)