Rata șomajului în Județul Giurgiu

Valoarea ratei şomajului la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii IULIE , de 4.09%, a înregistrat o ușoară creștere față de rata șomajului înregistrată la finele lunii anterioare , de numai  3.82%.

Creșterea numărului șomerilor înregistrați în evidența AJOFM Giurgiu are ca principală cauză înscrierea în baza de date a absolvenților instituțiilor de învățământ – promoția 2017. Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Giurgiu la data de 31.07.2017 a fost de 3583 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 1660 au fost femei.

În perioada 01.07.2017 – 31.07.2017 au intrat în evidenţa AJOFM Giurgiu un număr de 742  persoane (375 femei) şi au ieşit din evidenţă 509 persoane (230 femei).

Șomajul în județul Giurgiu, pe sexe

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iulie 2017 , numărul şomerilor femei la sfarsitul lunii a fost de 1660 persoane, rata șomajului feminin fiind de 3.96%, iar cea a somajului masculin inregistrand o valoare de 4.20%. Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 3583, 512 persoane (257 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 3071 persoane (1403 femei) sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cetățenii de la ”țară” , mai expuși șomajului decât ceilalți

În ceea ce priveşte distribuţia teritorială, în luna iulie 2017, din numărul total de 3583 şomeri înregistraţi, 822 persoane (406 femei) persoane provin din mediul urban, reprezentând 22.95%, 2761 (1254  femei) persoane provin din mediul rural, ceea ce a reprezentat 77.05 %.

Cetățenii fără școală , au mai puține șanse

Din cei 3583 de șomeri un număr de 2586 sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional , cu nivel de  instruire Liceal si post-liceal  sunt 917, iar  cu nivel de instruire Universitar, doar 80!

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 31 iulie 2017, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 72.17%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 25.60% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 2.23%  sunt persoane având nivel de instruire universitar.

Peste 2000 de persoane , încadrate  în primele 7 luni ale anului

În cursul anului 2017 , până la data de 31.07.2017, s-au încadrat în muncă, prin intermediul AJOFM Giurgiu,  un număr total de 2021 șomeri. În luna iulie s-au încadrat 251 de persoane, din care 103 femei.

Și totuși de ce se plâng  giurgiuvenii?

Paradoxal însă este faptul că în ciuda ratei mici a șomajului, giurgiuvenii se plâng în continuare că nu  sunt  locuri de muncă, agenții economici , la rândul lor, că găsesc tot mai greu mână de lucru (mai ales calificată!), tinerii refuzând posturile pe care ei le scot la concurs , iar tot mai mulți dintre absolvenții de liceu preferă să intre în șomaj decât să caute/ accepte un loc de muncă. Și atunci  care este adevărul?

(Datele ne-au fost furnizate de către BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU).

 

(Jurnal)