Camera Deputaților a votat, miercuri, Legea offshore privind condițiile în care se vor realiza exploatările de gaze din Marea Neagră. Astfel  investitorii  vor fi obligați să tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajați trebuie să fie români, scrie Mediafax.

Camera Deputaților a adoptat un amendament al PNL, potrivit căruia titularilor acordurilor petroliere li se aplică regimul fiscal specific aplicabil activităţii de explorare, dezvoltare și abandonare desfășurate în baza acordurilor existente. Cu privire la profiturile pe care le vor obține statul român și investitorii în urma legii offshore, vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a spus : „Punctul în jurul căruia se învârt toate evaluările este 50-50, sigur cu anumite oscilațiile în funcțiile de scenariile și ipotezele pe care le are fiecare. Însă noi socotim că față de evaluările privind acordul comercial în sine trebuie să adăugăm și alte elemente, precum TVA, alte taxe și impozite și contribuții la buget, apoi taxele care vin din circulația gazelor pe conducte, efectele pe industria orizontală, deci efectele acestei legi vor fi benefice pentru statul român”, a indicat Vosganian.

Obligații

Titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore au obligaţia ca cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi utilizaţi în vederea derulării acordurilor să fie cetățeni români cu rezidență fiscală în România. Astfel, prin derogare de la Codul muncii, programul specific de lucru se organizează ţinând cont de următoarele: (a) durata medie normală a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore este de 168 ore/lună, calculată raportat la o perioadă de referinţă de 12 luni; orele lucrate de salariaţii care desfăşoară activitate offshore în afara timpului de muncă stabilit conform acestei litere, calculat la o perioada de referinţă de 12 luni vor fi considerate ore suplimentare şi vor fi compensate, în conformitate cu prevederile lit.b); durata maximă a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore nu poate depăşi media de 48 ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate la o perioadă de referinţă de 12 luni; (b) orele de muncă suplimentară se compensează cu un spor de minimum 75% din salariul de bază orar pentru fiecare oră suplimentară prestată şi nerecuperată cu timp liber corespunzător în perioada de referinţă de 12 luni prevăzută la lit.a).”

Proiectul mai prevede că „Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”, potrivit textului de lege trimis plenului Camerei Deputaților pentru vot final. „Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de prețuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum. Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore, mai stipulează proiectul legislativ. De asemenea, sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor la sistemului național de transport gaze naturale, precum și pentru finanțarea altor investiții stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Durata iniţială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea titularului acordului petrolier referitor la perimetre petroliere offshore cu condiția îndeplinirii în totalitate a programelor de lucrări stabilite de ANRM prin acordul petrolier, mai prevede actul normativ.

***O companie offshore este o societate înregistrată într-o țară sau într-un teritoriu dependent al unei țări cu legislație autonomă, dar care nu desfășoară activități economice pe teritoriul respectiv, deci nu obține profit în țara unde a fost înregistrată, ci în afara granițelor acelui stat.[1]

În limbajul comercial, termenul englez offshore sau off-shore se traduce în română prin extrateritorial[2] sau în străinătateexternalizat. Termenul englez offshoring se traduce în română prin externalizare (în afara granițelor țării).[3]

Prin zonă off-shore se înțelege o țară sau un teritoriu cu un regim de înlesniri fiscale, care, de obicei, limitează accesul la informațiile despre operațiunile financiare efectuate prin această zonă[4], motiv pentru care se consideră a fi un paradis fiscal.

Principalele motive pentru care un offshore este profitabil sunt legate de optimizarea fiscală în mod legal, protejarea unor proprietăți sau a unor bunuri, confidențialitatea structurii acționariatului și accesul la piețele financiare și de investiții din toată lumea.[5]