Dan MOTREANU: „România va primi, prin PNRR, 103 de milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare.”

0
570

România va primi, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 103 de milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare.

Apelul competitiv de proiecte a fost lansat de Ministerul Educației.
Vor fi finanțate 412 de servicii complementare pentru copii cu vârsta de până la 6 ani. De acest program vor beneficia până la 20.000 de copii, proveniți din grupuri vulnerabile.
Valoarea maximă a grantului per proiect este de 250.000 de euro.
Fondurile europene vor fi folosite pentru îmbunătățirea calității serviciilor de educație timpurie și creșterea ratei de participare.
Activitățile eligibile sunt susținute prin următoarele tipuri de servicii:
► servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție a copiilor, de tip grădiniță comunitară;
► servicii de tip: grup de joacă și/sau ludotecă;
► servicii de informare și consiliere a părinților, servicii de terapie logopedică și servicii de asistenta psihopedagogică.
Vor avea prioritate proiectele care vizează comunitățile rurale defavorizate sau grupurile vulnerabile.
Bugetele proiectelor se vor utiliza pentru:
• amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare;
• achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
Solicitanții eligibili vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local, din care trebuie să facă parte, în mod obligatoriu, o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată. Parteneriatul poate conține și alte instituții publice sau private

(Dan MOTREANU, vicepreședintele PNL)