Dan MOTREANU: „Mecanismul de stimulare a talentelor – un nou instrument pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii pentru reținerea tinerilor cu studii superioare și a lucrătorilor calificați!”

0
666
UE va lansa un nou instrument menit să vină în sprijinul regiunilor care se confruntă cu scăderea forței de muncă, plecarea tinerilor și cu o pondere scăzută a persoanelor cu studii superioare: „Mecanismul de stimulare a talentelor”
În Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), am prezentat astăzi reprezentanților celorlalte grupuri politice din Parlamentul European prioritățile mele, în calitate de responsabil al Grupului Popular European (PPE), pentru raportul REGI privind noul instrument.
Prin acest nou instrument, Comisia Europeană va oferi regiunilor afectate asistența tehnică personalizată, finanțată 100% din bugetul UE, pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii pentru reținerea tinerilor cu studii superioare și a lucrătorilor calificați.
Sunt afectate 82 de regiuni din 16 state, reprezentând aproape 30% din populația UE. Din păcate și șapte din cele opt regiuni din România sunt afectate de declinul demografic.
Asistența va include inclusiv indicații privind utilizarea fondurilor europene disponibile. Pentru început se vor lansa o serie de proiecte pilot, la care încurajez autoritățile locale și regionale să participe.
În cursul prezentării de astăzi, am atras atenția că regiunile care se confruntă cu scăderea forței de muncă și plecarea tinerilor se confruntă adeseori cu probleme bugetare și nu pot acoperi partea de cofinanțare pentru a atrage proiecte europene și a asigura dezvoltarea economică și socială. În acest sens, am propus ca în Bugetul UE post 2027 să înființam un nou fond UE care să vină în sprijinul acestor regiuni și care să prevadă o rată de cofinanțare UE de 100%. Am propus ca noul fond să fie format după modelul Fondului pentru o Tranziție Justă (JTF), sau să fie chiar o extensie a acestuia.
În plus, am subliniat faptul că autoritățile locale și regionale au nevoie de parteneriate consolidate și mi-am exprimat susținerea pentru propunerea Comisiei ca statele membre să înființeze grupuri de lucru tematice regionale pentru a accesa în comun noul instrument. Am evidențiat importanța ca grupurile de lucru să dezvolte parteneriate în special între regiunile dezvoltate și regiunile rămase în urmă atât în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte comune și atragerea de fonduri europene și investiții private sau străine cât și în dezvoltarea programelor de educație și specializare.
(Dan MOTREANU, europarlamentar PNL)