Sezonierii, adică salariaţii pot avea contracte de muncă pe perioadă determinată. Angajaţii care sunt încadraţi pe baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată determinată pot fi şi ei supuşi unei perioade de probă. Aceasta se calculează în funcţie de durata contractului. Astfel, perioada de probă a unui contract individual de muncă încheiat pentru mai puţin de trei luni de zile nu poate depăşi cinci zile lucrătoare, în timp ce, în cazul unui contract de muncă a cărui durată este cuprinsă între trei şi şase luni, perioada de probă poate fi de maximum 15 zile lucrătoare. Pentru un contract de muncă mai mare de şase luni, perioada de probă poate fi de cel mult 30 de zile lucrătoare.

Zilierii, numai pentru munci necalificate

În cazul zilierilor, ei nu au contract de muncă, dar nu pot lucra mai mult de 12 ore pe zi şi nu pot face decât munci necalificate. Conform legii, ei pot fi plătiţi cu cel mult 10 lei pe oră dar nu mai puţin de 2 lei pe ora de muncă. Pentru activitatea zilierilor nu se datorează asigurări sociale, de sănătate ori contribuţii la fondul de şomaj, nici de către angajator şi nici de zilier. Domeniile unde se pot angaja zilieri sunt: agricultură, vânătoare, pescuit, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, manipulări marfă, activităţi de întreţinere şi curăţătorie, spectacole, producţii cinematografice şi culturale, publicitate.

Se poate si fără contract de muncă

Activitatea se poate desfăşura fără încheierea unui contract de muncă între angajator şi zilier, iar perioada lucrată în acest mod nu este considerată vechime în muncă sau perioadă asigurată din punctul de vedere al prestaţiilor sociale. Din punct de vedere fiscal, activitatea zilierilor se impozitează numai cu impozitul pe venit de 16% raportat la suma brută, plata acestuia fiind în sarcina angajatorului.

Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

 Activitatea desfăşurată de zilier nu îi conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemul pu-blic de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

Jurnal