Contabilitate pe înțelesul tuturor… Ce este declarația unică 212 și cine trebuie să o depună

0
515

Declarația Unică 212 este un document care vizează impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi, atât în România, cât și peste hotare, și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Acest document se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau împuternicitul acestuia, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.

În ceea ce privește termenul de depunere a acestei declarații, ea s-a depus, anul trecut, până la data de 16 iulie, de către persoanele fizice care au avut următoarele obligații: să declare veniturile realizate în România sau peste graniță în anul anterior (2017), să declare impozitul pe venitul estimat sau norma de venit ce urmează a se realiza în anul 2018, și să declare venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale în anul fiscal 2019.

Este bine de știut că această declarație unică poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu mai corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are adresa de domiciliu, sau la organul fiscal central competent (pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România), ori la organul fiscal local care are colaborare cu organul fiscal central. Documentul poate fi depus, împreună cu anexele completate, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanță (prin intermediul serivciului Spațiul privat virtual, pe www.anaf.ro, pe site-ul www.e-guvernare.ro), fie în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Material realizat cu sprijinul Expert Contabil Violeta Chiran, cu sediul în Complex ANCORA, parter, șos. București, Giurgiu, telefon 0722.213.622