F71Programele de formare profesională organizate  în anul  2016

În perioada următoare, șomerii din judeţul Giurgiu pot urma gratuit următoarele programe de formare care au ca scop iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, astfel:

Cursuri de iniţiere – contabil si designer pagina web; Cursuri de re/calificare în meseriile de: agent de scuritate; confectioner asamblor articole din textile; dulgher tamplar parchetar; electrician constructor;  frizer; instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze; lucrător în structuri pentru construcţii; lucrător în comerţ; manichiurist-pedichiurist;  masinist utilaje cale si terasamente; mecanic auto; si sudor . Cursuri de specializare –  barman.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

-actul de identitate, în original şi copie;

-certificat de casatorie, in original si copie (daca este cazul);

-certificat de naştere, în original şi copie;

– actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;

– actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat (in vederea inregistrarii in baza de date).

Informaţii privind înscrierile la cursurile de formare profesională se obţin la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu,  strada Bucureşti, bl. 202/5D , mezanin – camera 16,  telefon 0246/230613.

 (BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU)