Consiliul Național al Elevilor solicită fiscalizarea tuturor meditațiilor! Cum vor fi sancționați profesorii care nu declară veniturile?

0
357

Deși există un cadrul legislativ destul de clar în ceea ce privește meditațiile oferite de către anumiți profesori, pe fondul necunoașterii normelor legale sau pur și simplu, al ignoranței, statul, prin instituțiile sale, continuă să nu aibă nicio reacție în ceea ce privește acest adevărat fenomen.

Din punct de vedere legal, conform art. 5, alin. (iv) din OMEN nr. 4831/2018, privind aprobarea codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, cadrele didactice au datoria de a interzice orice activități care generează corupție, precum, cităm: „…meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat”.

Din păcate, destui dascăli nu respectă însă această prevedere, organizând meditații cu elevii de la clasă, fapt care generează un vădit conflict de interese. În realitate meditațiile au devenit în România o adevărată industrie, iar apartamentele unora dintre profesori, adevărate săli de curs.

În privința creșterii cunoștințelor elevilor ca urmare a acestor meditații, părerile sunt împărțite… Cert este că recent Consiliul Național al Elevilor a solicitat Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției să ia toate măsurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditațiilor și totodată sancționarea contravențională a cadrelor didactice care nu declară aceste surse de venit.

Costurile acestor meditații nefiscalizate au crescut, exponențial, de la an la an, ajungând până la 100 de RON/ședința și uneori chiar mai mult de atât…

De precizat că nu putem să îi învinovățim pentru eludarea legii și respective de evaziune, pe toți profesorii. O parte dintre aceștia cu onestitate își declară veniturile, însă procentul acestora, în urma unor studii statistice, sunt de doar 2,39%!!

Cum s-a calculat acest procent, este simplu: numărul profesorilor care au declarat faptul că obțin venituri suplimentare din meditații a fost de 4135, veniturile declarate de aceștia fiind de peste 35 de milioane de lei, totul raportat la numărul de 172.600 de cadre didactice ce profesează în Romania, la acest moment.

Nu ne substituim statisticienilor si nici nu pretindem ca procentul avansat de noi este cel real, însă evident e faptul că fenomenul există și i-a transformat pe unii profesori în adevărați oameni de afaceri, ce dețin terenuri, proprietăți imobiliar, ce își permit vacanțe de vis, fără însă a avea stresul mediului de afaceri, mediu impozitat si fiscalizat în mod excesiv.

Iată de ce nouă ni se pare total justificat demersul beneficiarilor acestui tot mai opulent fenomen: elevii!

(Jurnal)