zlg-3Reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu informează că îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean, la Comandamentul Militar, la Şcoala Specială, dar şi la Centrul „Sfântul Gheorghe”, lucrări de reabilitare şi modernizare a Muzeului Judeţean, cât şi ample investiţii pe două drumuri judeţene sunt proiecte ce ar putea fi realizate cu fonduri europene.

 În acest sens, instituția mai-sus menționată pregăteşte depunerea mai multor cereri de finanţare prin Programul Operaţional Regional(REGIO) 2014-2020, după cum urmează:

Axa pioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 OPERAŢIUNEA b – CLĂDIRI publice – ghidul este dat spre consultare până la 29.08.2016. 
Lansarea oficială a Ghidul este preconizată în perioada septembrie – octombrie 2016,  iar proiectele pregătite de către autorităţile judeţene vizează:
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Comandamentul Militar
• Îmbunătaţirea eficienţei energetice în sediul administrativ al Consiliului Judeţean Giurgiu
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Şcoala Specială Giurgiu
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de asistenţă socială Sfântul Gheorghe

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – depunerea proiectelor se face până la data de 25.11.2016, iar proiectele pregătite de către autorităţile judeţene vizează:
• Restaurarea, reabilitarea, refacerea şi valorificarea turistică durabilă a Schitului Strâmbu – Găiseni 
• Consolidarea, reabilitarea şi restaurarea Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”

Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională – depunere până la 16.11.2016, iar proiectele pregătite vizează:
• Modernizarea Drumului Judeţean 504
• Modernizarea Drumului Judeţean DJ 503

De asemenea, pentru proiectele în pregătire ce urmează a fi depuse la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu s-au contractat şi  s-a urmărit derularea şi încadrarea în termene a serviciilor de consultanţă şi proiectare în vederea scrierii şi depunerii cererii de finanţare, s-au obţinut avize şi acorduri şi cererile de finantare urmează a fi elaborate cu respectarea Ghidurilor Aplicantului.

Precizăm că Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

Contactat de jurnaliștii publicației noastre în legătură cu acest subiect, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, ne-a declarat că a decis, împreună cu echipa sa, accesarea de fonduri europene pentru lucrări de investiții la aceste obiective deoarece le consideră  prioritare pentru dezvoltarea județului: Sunt obiective unde chiar este nevoie de investiții. Din păcate, doar atât putem accesa pe Regio, nu avem alte Axe pe care să fim elegibili, însă, acolo unde se poate și cât se poate, încercăm să investim bani europeni în ordinea priorităților. Sunt șanse foarte mari ca aceste proiecte să se materializeze și, în acest sens, avem speranța că, dacă totul merge bine, lucrările să fie demarate deja începând cu anul viitor, ne-a mai precizat Marian Mina.

(Teodora NICOLAU)