„Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă seria evenimentelor naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”.

Un total de 45 de noi ateliere naționale dedicate bunelor practici în educație vor fi organizate în toată țara, în perioada martie – mai 2022, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă, astfel, seria evenimentelor naționale Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic(CCD) din România. În intervalul lunilor martie – mai, sunt programate 45 de workshop-uri.

Primele două evenimente, din noua serie de 45 de workshop-uri, se desfășoară astăzi, 25 martie, fiind organizate de Casa Corpului Didactic București și de Casa Corpului Didactic Vrancea.

Atelierul 10 lucruri pe care le poți face în clasa ta pentru a fi un profesor de nota 10” se desfășoară la Colegiul Național „Ion Creangă”, din sectorul 4 al Capitalei, iar workshop-ul Valorificarea învățării în context nonformal în documentarea dobândirii competențelor din contextul formal” se desfășoară la Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu”, din Focșani.

Până la finalul lunii martie sunt programate următoarele ateliere:

 • 26 martie Managementul pedagogic al trei tipuri de curriculum-problemă: evaluat, ascuns și nul” organizat de CCD Tulcea la Liceul Tehnologic „Brad Segal” din Tulcea;

 • 31 martie Valorificarea activităților extra curriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor” organizat de CCD București la Școala „Nicolae Titulescu”, din sectorul 1 al Capitalei;

 • 31 martie Aspecte aplicativ-practice ale Curriculumului național din perspectiva valorificării activităților extra curriculare și extrașcolare ca premise ale dezvoltării competențelor elevilor” organizat de CCD Gorj la Școala „Pompiliul Marcea”, din Târgu Jiu.

 • Anul trecut, în perioada mai – iunie 2021, proiectul CRED a organizat prima serie de 45 de astfel de work- shopuri, din totalul celor 90 vizate și asumate în cadrul proiectului.

  Evenimentele au fost și vor fi găzduite în fiecare județ al țării și în București, cele 90 de work- shop­uri fiind programate să se desfășoare pe parcursul a doi ani școlari.

  Evenimentul de astăzi marchează debutul celei de-a doua serii de workshop-uri din sub-activitatea A4.3 a proiectului CRED, „Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național”.

  La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri, este vizată participarea unui număr de 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

  Fiecare eveniment are caracter interactiv, fiind urmărită valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul facilitează reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

  Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.

  ***

  „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.”

(INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI GIURGIU)