De curând, Primăria comunei Frătești prin primarul său, Gabriel Pană, a semnat un contract de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind acordarea unui ajutor financiar nerambursabil pentru proiectul„ Modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna Frătești, județul Giurgiu”.

Proiectul de dezvoltare rurală implică modernizarea drumurilor ce deservesc exploatațiile agricole ce leagă DN5B de localitatea Frătești având în jurul a 7 km lungime.

Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul acestei finanțări este de maximum 1.000.000 euro, adică 4.949.000 lei.

Durata de execuție a acestui contract este de maximum 36 de luni.

(Ana Magheru)