„CTP INVEST BUCHAREST SRL a efectuat plata, la zi, a burselor pentru elevii de la Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, care frecventează cursuri în clasele a IX-a, calificările Mecanic auto, Electronist aparate şi echipamente şi Operator la maşini cu comandă numerică, după cum urmează:

  • Clasa a IX-a PD, calificarea Mecanic auto: din 25 de elevi înscrisi, 1 elev este neprezentat și nu a putut fi recuperat până la această dată. Astfel, au primit bursa aferentă lunilor septembrie – ianuarie un număr de 24 elevi.

  • Clasa a IX-a PE, calificarea Electronist aparate și echipamente: din 20 de elevi inscrisi, pe luna septembrie au primit bursă 15 elevi, iar pentru lunile octombrie – ianuarie 14 elevi – 6 elevi se află în risc de abandon.

  • Clasa a IX-a PO, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică: din 7 elevi beneficiari, pe lunile septembrie – decembrie au primit bursă 6 elevi, iar pe ianuarie au primit bursă toți elevii, fiind recuperat și elevul aflat în risc de abandon.

De asemenea, începând de astăzi, 22.02.2022, se distribuie bursele din partea Consiliului Judeţean Giurgiu, aferente perioadei septembrie – decembrie 2021, după cum urmează:

  • Clasa a IX-a PO, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, 13 elevi beneficiari

  • Clasa IX PS, calificarea Sudor, 24 elevi beneficiari

Toţi elevii beneficiază de burse, cu condiţia de a frecventa cursurile în mod regulat. Reprezentanţii colegiului au purtat discuții cu părinții elevilor care nu au primit bursa pentru semestrul trecut, aducându-le la cunoștință faptul că pot primi bursa dacă vor frecventa cursurile și își vor încheia situația școlară pe semestrul I.

Menţionăm faptul că, şi în acest an, Consiliul Judeţean Giurgiu va asigura o masa caldă tuturor elevilor din clasele a IX-a de la Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu”.

(Consiliul Județean Giurgiu)